Gemeentegrenzen uit OpenStreetMap

OpenStreetMap is de vrije wereldkaart waaraan iedereen kan bijdragen. De geodata is vrij beschikbaar volgens een Creative Commons-licentie. OpenStreetMap (OSM) bevat allang niet meer alleen straten, maar is uitgegroeid tot een veelzijdige repository van vrij beschikbare geodata. Het is alleen nog niet zo makkelijk om er uit te pakken wat je nodig hebt.
Het standaard exportformaat van OpenStreetMap is een eigen XML-formaat. Dit is met allerlei open source tools, die beschikbaar zijn via de OSM-wiki op http://wiki.openstreetmap.org of de subversion-repository op http://svn.openstreetmap.org/.
Dit artikel illustreert hoe je de actuele Nederlandse gemeentegrenzen uit de live OSM-database haalt en deze importeert in een PostGIS-database.

De database

Het startpunt voor het zoeken naar specifieke informatie in de OSM-database is de Map Features-wikipagina: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features. Deze pagina bevat een overzicht van alle gebruikte ‘tags’ voor objecten in de database. Gemeentegrenzen vallen onder de Administrative Boundaries: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:boundary. Hoewel de op deze pagina bijgehouden tabel met de indeling per land hier niet helemaal specifiek over is – er wordt gesproken van ‘boundaries for cities like Amsterdam but also smaller like Volendam and Lutjebroek’ – vallen de gemeentegrenzen onder admin_level=8. Op dezelfde pagina lezen we dat de modus operandi om administratieve grenzen in OSM te zetten is door gebruik te maken van ‘relations’. (OpenStreetMap kent slechts drie soorten objecten: nodes (punten), ways (lijnen) en relations (relaties tussen groepen van de andere twee types).)

Extractie

We weten nu dat we alle ‘relations’ van het type ‘admin_level=8’ willen hebben. Er zijn verschillende manieren om een dergelijke abstractie uit de live-database te maken. De ene is een actuele dump van het gewenste gebied downloaden (deze zijn beschikbaar via http://downloads.cloudmade.com/ ) en hieruit vervolgens met de command-line tool ‘osmosis’ (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis ) een selectie maken. Een andere manier is om gebruik te maken van de OSM Extended API (OSMXAPI, spreek uit OSM-Zappy, zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmxapi ). De volgende URL levert dan de gemeentegrenzen op in OSM XML-formaat: www.informationfreeway.org/api/0.5/relation[admin_level=8][bbox=3.35376,50.57484,7.22095,53.51513].

Import

Het resulterende OSM-XML-bestand kun je importeren in een PostGIS-database met behulp van OSM2PGSQL: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql.
Ervan uitgaande dat je al een spatial database hebt met de naam ‘postgis’ gaat het dan als volgt:

> osm2pgsql -H tm-sr -U postgres -W -d postgis gemeentegrenzen_081118.osm

osm2pgsql SVN version 0.55-20081118 $Rev: 10464 $

Password:
Using projection SRS 900913 (Spherical Mercator)
Setting up table: planet_osm_point
Setting up table: planet_osm_line
Setting up table: planet_osm_polygon
Setting up table: planet_osm_roads
Mid: Ram, scale=100

Reading in file: gemeentegrenzen_081118.osm
Processing: Node(110k) Way(2k) Relation(0k)
Node stats: total(110573), max(312315964)
Way stats: total(2579), max(28446793)
Relation stats: total(690), max(51805)

Writing way(0k)

Te zien is dat osm2pgsql vier tabellen aanmaakt (als deze al bestaan dan worden ze default leeggemaakt, let op dus!).
We maken ons even niet druk om spatial indexes en bekijken het resultaat:

Naschrift

Op de site van Cloudmade zijn ook ready-made shapefiles beschikbaar per land. In dit pakket zit ook een administrative shapefile, maar deze is niet goed:

mwsnap-2008-11-18-14_03_39

Deze wat langere weg verdient dus nog steeds de voorkeur!
Overigens zijn de Nederlandse OSM-ers (waaronder ondergetekende) ook bezig met het invoegen van andere officiële en niet-officiële indelingen in de database. Denk aan COROP-gebieden, wijken en buurten, EGG-gebieden, politieregio’s, postcodegebieden en bebouwdekomgrenzen.


Advertisements

3 thoughts on “Gemeentegrenzen uit OpenStreetMap

  1. De gemeente contouren zijn ook te downloaden op de site van het CBS.
    Deze is in shape files, wat makkelijker te verwerken is.
    Ook buurt en wijk zijn aanwezig.

    1. Da’s waar, maar dit zijn gegeneraliseerde grenzen, dat moet je je wel realiseren. Ook de wijk- en buurtgrenzen zijn gegeneraliseerd. Voor eenvoudige visualisatie prima, maar voor specialistisch gebruik waarschijnlijk onvoldoende nauwkeurig.

Comments are closed.